Orion Private Debt Fund I (B klasė)

0
212Investavimo strategija

Orion Private Debt Fund I –Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kuris numato investuoti į Baltijos šalių įmonių skolos vertybinius popierius.

Fondas tikisi didžiausią savo portfelio dalį investuoti į užtikrintas obligacijas, t.y. obligacijas, kurių išpirkimas yra užtikrintas tam tikromis emitento arba trečiojo asmens (pvz., emitento akcininkų) suteikiamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (nekilnojamojo turto, įrengimų, gautinų sumų įkeitimu ir panašiai).

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, dalis Fondo turto gali būti investuojama į aukšto pajamingumo, konvertuojamas ir kito pobūdžio obligacijas  ir išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 7 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukščiausia.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų pradžioje, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 10 16. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ