Swedbank Pensija 3

0
4375

Investavimo strategija

Swedbank Pensija 3 – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio iki 50 proc. fondo lėšų yra investuojama į akcijas ir kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į nuosavybės vertybinius popierius, likusi dalis – į skolos vertybinius popierius, kitus teisės aktų reikalavimus atitinkančius fiksuoto pajamingumo instrumentus (indėlius ir pan.) bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus, taip pat į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitą turtą nei nuosavybės vertybiniai popieriai. Fondo tikslas yra – užtikrinti ilgalaikį dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka.

Investuojant turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose.

FFondas naudoja lyginamąjį indeksą: 22,8% iBOXX Eurozone TR EUR, 12,4% iBOXX Liquid Corporates EUR, 14,3% Euribor 6 m, 8,6% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index, 13,3% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR), 12,4% MSCI Daily Net TR Europe index Euro, 1,9% OMX Baltic 10, 2,9% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR), 7,6% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR, 4% MSCI World, EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, trumpu laikotarpiu fondo investicijų vertė gali keistis netolygiai.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -3,4 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 4,3 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,7 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.
Duomenys atnaujinti: 2019 04 23. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*