Swedbank Pensija 5

0
4884

Investavimo strategija

Swedbank Pensija 5 – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio iki 100 proc. fondo lėšų yra investuojama į akcijų rinkas (akcijas ir kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į akcijas). Taip pat fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – užtikrinti ilgalaikį dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 2% iBOXX Eurozone TR EUR, 4% iBOXX Liquid Corporates EUR, 1,3% Euribor 6 m, 0,8%  JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index, 30,8% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR), 28,6% MSCI Daily Net TR Europe index Euro, 4,4% OMX Baltic 10, 6,6% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR), 17,6% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR, 4% MSCI World, EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -7,2 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 2,8 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 01 18. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*