Prudentis Quantitative value fund

0
2912

Investavimo strategija

Prudentis Quantitative value fund – tai investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos stabiliose finansų rinkose, kurios pasižymi tikslia, savalaike ir gerai organizuota informacijos sklaida bei investicijų apsauga investuotojams.  Fondo tikslas – siekti teigiamo ilgalaikio absoliutaus fondo investicinio vieneto vertės augimo įvairiomis pasaulio ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į plačiai diversifikuotą akcijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.

Fondui investuojant iš didelio įmonių skaičiaus statistiniais metodais atrenkamos įmonės, vadovaujantis „vertės“ investavimo filosofijos kriterijais ir principais.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% MSCI World Free Index (EUR).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siektinas pozicijų skaičius portfelyje yra 40 – 50 įmonių, tačiau šis skaičius, priklausomai nuo likvidumo, rinkos ir kitų, fondo valdytojo nuomone svarbių veiksnių, gali svyruoti nuo 25 iki 50 pozicijų.

Taikomi mokesčiai
Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5  kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -9,3 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė -2,1 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.
Duomenys atnaujinti: 2019 01 18. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*