Sandoris be finansų tarpininko rekomendacijos

0
3808
finansu rinka 9 1200x800Tais atvejais, kai finansų tarpininkas investavimo rekomendacijos Jums neteikia (arba jam nepatikite valdyti savo investicijų), teks pačiam prisiimti didesnę atsakomybę už savo sprendimus.
Jei pageidaujate, kad investicinė įmonė tik vykdytų Jūsų duotus pavedimus pirkti ar parduoti finansines priemones, Jums bus taikomos kitokios apsaugos sąlygos. Jos nustatomos atlikus vadinamąjį priimtinumo įvertinimą. Šio įvertinimo tikslas – apsaugoti tuos investuotojus, kurie nesupranta ar nežino galimų sandorio pasekmių, nėra įsigilinę į rizikos veiksnius, susijusius su sandoriu, ypač tais atvejais, kai prekiaujama sudėtingomis finansinėmis priemonėmis.

Investicinė įmonė, vertindama kliento priimtinumą, užduoda klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti Jūsų patirtį ir žinias apie konkrečias finansines priemones.

Įvertinusi atliktą priimtinumo testą, ji gali daryti vieną iš šių išvadų:

 • Jūs turite pakankamai žinių ir patirties, kad suprastumėte riziką, susijusią su pasirinktomis finansinėmis priemonėmis. Jei taip, investicinė įmonė be jokių kliūčių įvykdys Jūsų pavedimą;
 • Jūs neturite pakankamai žinių ir patirties, kad galėtumėte tinkamai įvertinti riziką, susijusią su pasirinktomis finansinėmis priemonėmis, arba investicinei įmonei suteikėte nepakankamai informacijos apie save, kad ji galėtų tinkamai Jus įvertinti. Jeigu vis dėlto sutinkate prisiimti riziką, susijusią su finansine priemone, investicinė įmonė Jūsų pavedimą įvykdys.

Priimtinumo vertinimas gali būti netaikomas. Jo galima netaikyti tokiomis aplinkybėmis:

 • jei finansinė priemonė, dėl kurios ketinama sudaryti sandorį, yra nesudėtinga;
 • jei investicinės įmonės teprašote vykdyti pavedimus pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones (pavyzdžiui, akcijas internetu). Tokia paslauga vadinama „tik pavedimų vykdymu“.

Tokiais atvejais Jums nebūtina atsakinėti į klausimus apie žinias, patirtį investavimo srityje, finansinę padėtį, investavimo tikslus. Žinoma, investicinė įmonė šiuos klausimus gali užduoti kitais tikslais, ypač jei esate naujas klientas.

Žemiau pateikiami nesudėtingų ir sudėtingų finansinių priemonių pavyzdžiai.

Nesudėtingos finansinės priemonės:

 • akcijos, įtrauktos į reguliuojamosios rinkos prekybos sąrašus;
 • pinigų rinkos priemonės;
 • dauguma obligacijų rūšių;
 • kai kurių investicinių fondų vienetai.

Sudėtingos finansinės priemonės:

 • pasirinkimo, ateities, apsikeitimo sandoriai ir kitos išvestinės finansinės priemonės;
 • finansiniai susitarimai dėl skirtumų;
 • konvertuojamosios obligacijos;
 • varantai.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*