SEB pensija 1

0
3073

Investavimo strategija

SEB pensija 1 – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio iki 100 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės investuoja į skolos vertybinius popierius. Fondas neapsiriboja investicijomis į konkrečių valstybių vyriausybių ir centrinių bankų išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius. Fondo tikslai yra – paskirstyti su investicijomis susijusią riziką ir tokiu būdu užtikrinti stabilų fondo grynųjų aktyvų vertės didėjimą ir siekti, kad šis didėjimas viršytų infliacijos didėjimą.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 70% Merrill Lynch EMU Direct Governments, AAA-A Rated, 1—10 years, 30% Lietuvos Respublikos VVP indeksas.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis.

Taikomi mokesčiai Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 2 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žema.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -0,7 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė -0,5 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 0,4 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 04 23. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*