SEB pensija 3

0
3570

Investavimo strategija

SEB pensija 3 – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio  fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų  į akcijų turto klasę investuojama nuo 60 iki 100 proc., į obligacijų turto klasę – nuo 0 iki 40 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, o į kitas turo klases – iki 20 proc. grynųjų aktyvų. Fondo tikslai yra – užtikrinti ilgalaikį fondo grynųjų aktyvų vertės didėjimą ir išlaikyti priimtiną (vidutinę) riziką ir siekti padidinti per ilgą laikotarpį fondo dalyvių sukauptų lėšų perkamąją galią.

Fondas neapsiriboja investicijomis į konkrečių valstybių vyriausybių ir centrinių bankų išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 3% Barclays Capital Global Agg Corporate TR, 3% Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG 2% Cap Total Return Index Value Hedged EUR, 69% MSCI World TR Net (perskaičiuota eurais), 19% MSCI EM TR Net (perskaičiuota eurais), 3% Bloomberg Commodity TR (perskaičiuota eurais), 3% Vieno mėnesio EURIBOR (indeksuotas) + 1 proc.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. Investuojant nėra teikiama pirmenybė atskiram pramonės sektoriui ar geografiniam regionui. Siekdamas sumažinti riziką, fondas diversifikuoja investicijas tarp sektorių ir regionų.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -7,5 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,1 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 7,0 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 04 23. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*