Swedbank Pensija 1

0
3418

Investavimo strategija

Swedbank Pensija 1 – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio lėšos investuojamos tik į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus skolos vertybinius popierius ir/arba kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus skolos vertybinius popierius, akcijas arba investicinius vienetus. Fondo tikslas yra – užtikrinti ilgalaikį dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% Merrill Lynch EMU Government Bond 3-5Y Index.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, dalis Fondo turto gali būti laikoma piniginių lėšų forma.

Taikomi mokesčiai
Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -0,1 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 0,6 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 1,8 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios
Duomenys atnaujinti: 2019 04 23. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*