Synergy European Crowdlending Fund

0
1738

Investavimo strategija

Synergy European Crowdlending Fund – informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kuris investuoja į tikslinių įmonių, veikiančių sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje, nuosavybės ir skolos vertybinius popierius.

Fondo lėšas investuojant į tikslinių įmonių skolos vertybinius popierius (dažniausiai iki 12 mėnesių termino neviešas obligacijas) Fondas siekia gauti reguliarias pajamas, tuo tarpu investuojant į tikslinių įmonių nuosavybę siekiama ilgalaikio investicijų vertės prieaugio teikiant tiek finansinį, tiek ir intelektinį kapitalą. Vertinant investicijų į tikslines įmones perspektyvas siekiama, kad grąža investuotojams būtų 8 – 10 proc. per metus.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Fondas yra rizikos kapitalo strategijos fondas, t.y. Fondas visą savo turtą investuos į didele rizika pasižyminčias sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančias arba pradedančias veikti bendroves ankstyvoje jų veiklos stadijoje. Fondo turtas gali būti investuojamas į vieną tikslinę įmonę, kas dar labiau padidina Fondo riziką.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Dėl specifinės analizuojamo fondo rūšies ir trumpos veiklos istorijos, jį būtų sunku priskirti tam tikrai kategorijai rizikos kategorijai.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 8,7 proc. pelną. Per pastaruosius 3 metus vidutinė fondo grąža siekė 8,8 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ