Dovre Baltic Sea

0
4349

Investavimo strategija

Dovre Baltic Sea – „Dovre Umbrella fund“ subfondas, kurio lėšos investuojamos į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos akcijas, įvairaus reitingo vyriausybių ar įmonių nenuosavybės vertybinius popierius (paprastai iki 1 metų trukmės). Subfondo tikslas – siekti didesnės nei pasirinkto lyginamojo indekso grąžos, atsižvelgiant į prisiimtą riziką. Subfondas investuoja į geriausias akcijas Baltijos šalyse ir Lenkijoje, kurias atsirenka analizuojant fundamentalius rodiklius, susijusių asmenų pirkimo/pardavimo sandorius ir pan.

Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 70% WIG20TR Index, 20% OMX Baltic Benchmark Capped Index GI, 10% Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, subfondas gali laikyti indėlius Norvegijoje bei investuoti į Norvegijoje kotiruojamus nenuosavybės vertybinius popierius. Subfondas sieks, kad apie 90 proc. subfondo turto visada būtų investuota.

Taikomi mokesčiai
Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas subfondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -5,7 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 1,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI