Finansų maklerio licencija

0
11186

Makleris

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus

Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių:

 • finansų maklerio prekybininko;
 • finansų maklerio konsultanto;
 • generalinė.

Asmeniui, norinčiam laikyti kvalifikacinį egzaminą finansų maklerio licencijai gauti, keliami šie reikalavimai:

 • pretendentas, norintis gauti finansų maklerio prekybininko licenciją, turi turėti vidurinį išsilavinimą ir 1 metų darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito ar finansų institucijoje. Pretendentui, turinčiam aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, darbo stažas nebūtinas;
 • pretendentas, norintis gauti finansų maklerio konsultanto arba generalinę licenciją, turi turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

Visi pretendentai, norintys laikyti finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą, privalo užsiregistruoti el. paštu [email protected] (registruojantis būtina nurodyti, kokį egzaminą pageidaujate laikyti; jei egzaminas perlaikomas – nurodyti paskutinę egzamino laikymo datą) ir išsiųsti paštu Lietuvos bankui šiuos dokumentus:

 • prašymą (nustatytos formos);
 • dvi nuotraukas (nuotraukos reikalavimai: asmens nuotraukos turi atitikti asmens amžių ir būti nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos; nuotraukos dydis iškirpus 30 x 40 mm (pageidautina su rėmeliu); asmenys turi būti fotografuojami civiliniais drabužiais, be galvos apdangalo ar kitokių specialios paskirties drabužių; nuotrauka turėtų būti spalvota; siekiant parengti kokybišką licenciją, pageidautina matinė, o ne blizgi nuotrauka);
 • išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją (jei išsilavinimas įgytas užsienio valstybėse, – papildomai Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo);
 • darbo stažą liudijantį dokumentą (neturint aukštojo išsilavinimo).

Dokumentai siunčiami paštu Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, adresu: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.

Jei asmuo yra laikęs finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir nuo dokumentų pateikimo Lietuvos bankui nėra praėję 12 mėnesių, dokumentų pateikti iš naujo nereikia, jei nepasikeitė juose nurodyta informacija.

Registracijos patvirtinimas užsiregistravusiems asmenims bus išsiųstas prašymuose nurodytu el. paštu. Apie tikslią egzamino laikymo datą, vietą ir laiką bus informuojama pasibaigus registracijos terminui.

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų laikymo, finansų maklerio licencijų išdavimo ir panaikinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 03-102 patvirtintos Finansų maklerių licencijų išdavimo ir panaikinimo taisyklės.

Už finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytą tvarką. Šios rinkliavos dydžiai yra tokie:

 • už finansų maklerio prekybininko egzaminą – 28 €;
 • už finansų maklerio konsultanto egzaminą – 57 €;
 • už finansų maklerio egzaminą generalinei licencijai gauti – 85 €.

Už egzamino laikymą valstybės rinkliava mokama prieš egzaminą ir tik gavus patvirtinimą apie pretendento įtraukimą į laikančiųjų sąrašus.

Už licencijos (prekybininko, konsultanto ar generalinės) išdavimą mokama 14 € valstybės rinkliava. Už licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama išlaikius finansų maklerio egzaminą.

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų tematika

Teisės aktai ir literatūra

Dėl išsamesnės informacijos apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus galite kreiptis telefonu (8 5) 268 0956 arba el. paštu egza…@lb.lt.

NĖRA KOMENTARŲ