INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas

0
4087

Investavimo strategija

INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas – „INVL sudėtinio fondo“ subfondas, kurio lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausių besivystančios Vidurio ir Rytų Europos regiono  vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą. Subfondo investicijos nėra apribotos tam tikroje pramonės šakoje.

Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe), 40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe), 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index). Atsižvelgiant į investavimo strategiją, subfondas gali investuoti į įvairaus laikotarpio ir kredito reitingo obligacijas, tačiau situacijai rinkoje negalint pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, iki 100 procentų subfondo lėšų gali būti investuojamos į indėlius, pinigų rinkos priemones ir į suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės arba obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai. Taip pat subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas subfondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais subfondas uždirbo 7,1 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė subfondo grąža siekė 2,4 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 3,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas subfondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ