Šiame video Synergy Finance investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis kalba apie tai, kaip pasirinkti tinkamą investicijų portfelio turto alokaciją.

Dauguma investuotojų pradėdami investuoti daro esminę klaidą – vietoj to, kad pasirinktų asmeninius investavimo tikslus bei rizikos toleranciją atitinkančią investicijų portfelio alokaciją, dažniausiai investuoja į ypač didelės rizikos finansines priemones tikėdamiesi greito pelno, net negalvodami apie rizikas. Tačiau toks elgesys dažniausiai priveda prie ypač didelių nuostolių, kurie kartais gali siekti ir 80%.

Galima būtų drąsiai teigti, kad užuot bandę atrinkti „perspektyvias“ investicijas, investuotojai visų pirma turėtų susiformuoti jų investavimo tikslus bei riziką atitinkantį investicijų portfelį.

Kaip tą padaryti? Iš esmės kiekvienas turi nuspręsti, kokią dalį investicijų portfelio paskirti saugioms ir kokią rizikingoms investicijoms. Turėdami jų lūkesčius atitinkančią investicijų portfelio alokaciją bei realius lūkesčius, t. y. kokių rezultatų galima laukti per įvairius investavimo laikotarpius, investuotojai gali tikėtis, kad padarys daug mažiau klaidų bei pasieks užsibrėžtus tikslus.

Kad būtų lengviau nuspręsti, kokią dalį investicijų portfelio skirti saugioms ir kokią rizikingoms investicijos, kiekvienas turėtų atsakyti į šiuos 5 klausimus:

  1. Koks yra Jūsų pagrindinis investavimo tikslas?
  2. Koks yra Jūsų amžius?
  3. Kiek laiko planuojate investuoti?
  4. Kokius maksimalius nuostolius galite toleruoti?
  5. Kokio vidutinio metinio pelningumo siekiate?

NĖRA KOMENTARŲ