INVL Baltijos fondas

0
4035

Investavimo strategija

INVL Baltijos fondas – tai investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į Baltijos šalių vertybinius popierius. Fondo tikslas yra – maksimalus turto prieaugis Fondo dalyvių naudai, prisiimant vidutinį ir aukštesnį rizikos lygį.

Nuo 50 iki 100 proc. Fondo grynųjų aktyvų gali būti investuojama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos biržose kotiruojamus bendrovių vertybinius popierius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, likusi Fondo grynųjų aktyvų dalis gali būti investuojama į bendrovių, vystančių ženklią dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas, kurios kotiruojamos kitose rinkose.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 7,2 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 4,6 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 9,3 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.


Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ