INVL Stabilus

0
4190

Investavimo strategija

INVL Stabilus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio 100 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų investuojama į obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) kolektyvinių investicinių subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės. Fondo tikslas yra – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį fondo augimą, taip padidinant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index), 35% JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe), 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (JCBBEURO Index), 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (JPEIGHEU Index), 5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, rizikai valdyti dalis turto gali būti investuota į išvestines finansines priemones arba į kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorius.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 5,6 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 2,4 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 3,1 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI