Šiame video Synergy Finance investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis kalba apie tai, iš ko susideda bendra investicijų grąža.

Ray Dalio, šiuo metu stambiausio pasaulyje „hedge“ fondo Bridgewater Associates įkūrėjas, į aukščiau pateiktą klausimą yra pateikęs labai paprastą atsakymą:

Bendra investicijų grąža = Nerizikinga grąža + Beta grąža + Alpha grąža

Išvertus aukščiau pateiktą formulę į žmonių kalbą ji skambėtų maždaug taip: bendra investicijų grąža yra lygi nerizikingos grąžos, atskirų turto klasių generuojamos papildomos grąžos, dar kitaip vadinamos rizikos premijos, ir konkrečių investavimo strategijų generuojamos grąžos sumai.

Nerizikinga grąža yra pasiekiama investuojant į pačią saugiausią turto klasę – pinigų rinkos priemones.

Beta grąža yra mokama už tai, kad pinigai yra įdarbinami ilgesniam laikui ir į rizikingesnes turto klases.

Alpha grąža – tai grąža, kurią galima sugeneruoti pergudraujant kitus rinkos dalyvius. Tačiau susumavus visų rinkos žaidėjų „strategavimą“ galutinis rezultatas yra lygus 0.

NĖRA KOMENTARŲ