Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas

0
1028

Investavimo strategija

Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas– tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 100 proc. iki 0 proc. Kita fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – palaikant Pensijų kaupimo bendrovės vertinimu optimalų Rizikingų ir Mažiau rizikingų aktyvų santykį pagal Pensijų fondo Tikslinės grupės dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę, ir tuo pačiu rūpestingai valdant Dalyviams tenkančią investavimo riziką, siekti kuo didesnio sukaupto Pensijų fondo turto vertės prieaugio.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 6% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR, 3% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR, 1% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR, 63% MSCI World Daily Net Total Return EUR, 27% MSCI EM Daily Net Total Return EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ