Mundus Bridge Finance

0
1738

Investavimo strategija

Mundus Bridge Finance – Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio tikslas yra uždirbti grąžą Fondo dalyviams, padedant plėtoti alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių įmonių verslą, teikiant finansinį ir intelektinį kapitalą pažangioms ir perspektyvioms įmonėms, kurios dėl įvairių priežasčių negali gauti finansavimo iš bankų, kitų finansų institucijų ar kapitalo rinkų priimtinomis sąlygomis.

Fondas rizikos kapitalo investavimo koncepcijos strategijoms būdingus tikslus – ilgalaikes investicijas į perspektyvius sektorius – įgyvendins suteikdamas laikinąjį finansavimą (angl. bridge financing). Fondas laikinąjį finansavimą suteiks nuolat perfinansuojamais trumpalaikiais (iki 1 metų) skolos vertybiniais popieriais.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Fondas sieks Tikslinėms įmonėms suteikti kapitalo tol, kol jos galės pačios sėkmingai gauti finansavimą, pavyzdžiui, išplatinant skolos vertybinius popierius kapitalo rinkose. Fondo turtą augins Tikslinių įmonių mokamos palūkanos, kurių normos bus ne mažesnės nei analogiško finansinio rizikingumo įmonių skolos kainos kapitalo rinkose.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Dėl specifinės analizuojamo fondo rūšies ir dėl to kad fondo turtą sudaro finansiniai instrumentai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, bei Fondo vertė iš dalies priklauso nuo rinkoje nestebimų veiksnių, jį būtų sunku priskirti tam tikrai rizikos kategorijai.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 8,4 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,7 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ