Prudentis Global value fund

0
4046

Investavimo strategija

Prudentis Global value fund – tai investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į įvairias turto klases įvairiuose geografiniuose regionuose, skirtinguose pramonės sektoriuose. Fondo tikslas – siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio fondo vieneto absoliutaus vertės eurais augimo įvairiomis pasaulinės ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.

Tikėtina, jog didžiausią dalį fondo investicijų sudarys investicijos į biržose kotiruojamas akcijas, tačiau, priklausomai nuo situacijos rinkoje, fondas didžiąją dalį savo aktyvų gali būti investavęs ir į obligacijas bei pinigų rinkos priemones.

Fondo valdytojai investuodami vadovaujasi „vertės“ filosofija, kai investuojama į įvairias finansines priemones, tikint, kad jos yra žymiai nuvertintos lyginant su jų tikrosiomis, palyginamosiomis ir/ar istorinėmis vertėmis.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 90% MSCI World Free Index (EUR), 10% Eb.Rexx Money Market TR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, tikėtina, jog didžiausią dalį fondo investicijų sudarys investicijos į biržose kotiruojamas akcijas, tačiau, priklausomai nuo situacijos rinkoje, fondas didžiąją dalį savo aktyvų gali būti investavęs ir į obligacijas bei pinigų rinkos priemones.

Taikomi mokesčiai
Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 6 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukšta.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo  12,6 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 6,2 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 9,4 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI