SEB pensija 2 plius

0
4296

Investavimo strategija

SEB pensija 2 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio kurio  fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų  į akcijų turto klasę investuojama nuo 60 iki 100 proc., į obligacijų turto klasę – nuo 0 iki 40 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, o į kitas turto klases – iki 20 proc. grynųjų aktyvų. Fondo tikslai yra – užtikrinti ilgalaikį fondo grynųjų aktyvų vertės didėjimą ir išlaikyti priimtiną (vidutinę) riziką ir siekti padidinti per ilgą laikotarpį fondo dalyvių sukauptų lėšų perkamąją galią.

Fondas neapsiriboja investicijomis į konkrečių valstybių vyriausybių ir centrinių bankų išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 60% MSCI World Index TR Net (perskaičiuota eurais), 20% MSCI EM TR Net (perskaičiuota eurais), 6% Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR, 4% J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global, 2% J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 4% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged), 2% Bloomberg Commodity TR (perskaičiuota eurais), 2% Vieno mėnesio EURIBOR (indeksuotas) + 1 proc.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. Investuojant nėra teikiama pirmenybė atskiram pramonės sektoriui ar geografiniam regionui. Siekdamas sumažinti riziką, fondas diversifikuoja investicijas tarp sektorių ir regionų.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 22,0 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 7,0 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,6 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI