SEB turto išsaugojimo fondas

0
1163

Investavimo strategija

SEB turto išsaugojimo fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio investicijų portfelis sudaromas ir valdomas siekiant apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos, kartu kiek įmanoma labiau ribojant dalyviui tenkančią investavimo riziką. Fondo tikslas yra išlaikyti mažą pensijų fondo riziką ir stengtis, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo perkamosios galios mažėjimo. Taip pat pensijų fondas siekia saugumo, pelningumo ir likvidumo balanso.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 12,75% MSCI World Net Total Return EUR Index, 2,25% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10yr A3 or better, 20%, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index, 1,5% Bloomberg Barclays Global High-Yield (EUR Hedged), 1,5% S&P European Leveraged Loan Index, 1% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 1% JPM EMBI Global Diversified Hedged EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ