Swedbank Pensija 1954-1960

0
1690

Investavimo strategija

Swedbank Pensija 1954-1960 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 35 proc. iki 5 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 24% iBOXX Eurozone TR  EUR, 16% iBOXX  Liquid Corporates EUR , 20% Euribor 6 m, 20% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index, 2% MSCI World, EUR, 6% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR), 6% MSCI Daily Net TR Europe index Euro, 2% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR), 4% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ