ZPR Global equity fund

0
4078

Investavimo strategija

ZPR Global equity fund – tai investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į  mažos rinkos kapitalizacijos bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama viešose, reguliuojamose ir įgaliotų valstybinių institucijų prižiūrimose rinkose, akcijas. Fondo tikslas – sukauptas pinigines lėšas, gautas viešai platinant Fondo investicinius vienetus, kolektyviai investuoti pasaulio akcijų rinkose padalijant riziką ir siekti didesnio nei vidutinio investicijų pajamingumo.

Fondo vandytojai investuojant vadovaujasi „vertės“ filosofija, kai investuojama į tas bendrovių akcijas, kurios valdytojų nuomone yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų tikrąją verte. Fondas sieks investuoti į tuos regionus, kurie pasižymi: stipria ekonomika, maža politine rizika, stipria valiuta bei skaidriomis rinkomis. Fondas investuos ir į kitus regionus, jeigu matys juose palankias galimybes, t.y. esant patraukliam akcijų vertės ir kainos santykiui juose.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% MSCI World USD.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijų specializacija  jokiu būdu neapsiriboja  kokioje nors pramonės šakoje.

Taikomi mokesčiai
Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 22,1 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 0,5 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 5,6 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI