Ką turite žinoti prieš pradėdami investuoti?

0
4940

finansu rinka 2 1200x800Savo investicijas Jūs dažniausiai valdote arba valdysite per tarpininkus – įvairias investicines paslaugas teikiančias bendroves: finansų maklerio, finansų patarėjo įmones, bankus. Šios įmonės konsultuoja investuotojus ir vykdo jų pavedimus arba juos perduoda kitam vykdytojui.

Lietuvoje investicines paslaugas gali teikti tik Lietuvos banko išduotą licenciją turinčios finansų maklerio ar finansų patarėjo įmonės bei bankai, teikiantys investicines paslaugas. Visus juos galima pavadinti investicinėmis įmonėmis. Patikrinti, ar įmonė yra licencijuota, galite paspaudę šią nuorodą – Finansų rinkos dalyviai.

Jūsų kaip investuotojo teises ir apsaugą, bendradarbiavimą tarp Jūsų ir investicinių įmonių nustato Finansinių priemonių rinkų direktyva (angl. Markets in Financial Instruments Directive – MiFID).

Sprendimą investuoti priimate ir savo pinigais rizikuojate Jūs, o MiFID nuostatomis tam tikri reikalavimai keliami finansų tarpininkams – investicinėms įmonėms. Teikdamas finansines paslaugas, tarpininkas privalo:

 • veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, pirmiausia atsižvelgdamas į Jūsų interesus;
 • teikti Jums tinkamą ir išsamią informaciją, kuri būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti;
 • paslaugas teikti atsižvelgdamas į konkrečias, su Jumis susijusias aplinkybes.

Jums paslaugas teikiantis tarpininkas turi nuolat laikytis ir šių reikalavimų: vengti interesų konfliktų, t.y. visuomet veikti Jūsų naudai, apsaugoti Jūsų turimas finansines priemones ir pinigines lėšas, svarstyti pateiktus skundus.

Prieš pradėdami investuoti turėtumėte susipažinti su šia informacija:

Koks esate klientas – profesionalus ar neprofesionalus?

Prieš pradėdamas teikti investicines paslaugas finansų tarpininkas turi Jus priskirti neprofesionaliųjų arba profesionaliųjų investuotojų kategorijai. Veikiausiai būsite priskirtas neprofesionaliųjų investuotojų kategorijai, kuriai priklauso dauguma fizinių asmenų, vadinasi, Jums bus taikoma aukščiausio lygio apsauga nuo galimos rizikos.

Atitinkamai klientams, turintiems daugiau žinių arba patirties investavimo srityje (profesionaliesiems klientams), taikoma žemesnio lygio apsauga. Profesionaliaisiais klientais paprastai laikomi instituciniai investuotojai: bankai, vyriausybės, pensijų fondai, stambios įmonės, išimties tvarka – fiziniai asmenys.

Jūs, kaip fizinis asmuo, galite būti priskiriamas prie profesionaliųjų investuotojų, tačiau pirmiausia to turite norėti pats. Būdamas profesionaliuoju investuotoju, turėtumėte galimybę naudotis finansinėmis priemonėmis, į kurias neprofesionalieji investuotojai negali investuoti, taip pat galimybę tapti įmonės, kuri neteikia paslaugų neprofesionaliesiems investuotojams, klientu.

Prieš priskirdama Jus profesionaliųjų investuotojų kategorijai investicinė įmonė turi nustatyti, ar esate pajėgus savarankiškai priimti sprendimus dėl investavimo ir suprasti visus su tuo susijusius rizikos veiksnius.

Investicinė įmonė profesionaliųjų investuotojų kategorijai Jus gali priskirti tik tuo atveju, jei tenkinate bent dvi iš šių sąlygų:

 • dažnai vykdote sandorius;
 • esate įsigijęs didelį finansinių priemonių portfelį;
 • turite darbo patirties investicinių paslaugų srityje.

SVARBU! Jeigu apsispręsite tapti profesionaliuoju investuotoju ir investicinė įmonė Jus priskirs šiai kategorijai, MiFID numatytos apsaugos priemonės, skirtos neprofesionaliesiems investuotojams apsaugoti, Jums nebus taikomos. Pavyzdžiui, bus teikiama mažiau informacijos, atskleidžiama mažiau duomenų ir pan. Investicinė įmonė tai privalo paaiškinti.

Kokios paslaugos jums gali būti suteiktos?

 • investavimo rekomendacija – asmeninė konsultacija investavimo klausimais dėl finansinių priemonių;
 • sandoris be rekomendacijos – finansinių priemonių pirkimas ar pardavimas be konsultacijos;
 • finansinių priemonių portfelio valdymas Jūsų vardu.

Kokia informacija Jums turi būti pateikta prieš investuojant?

Prieš Jums investuojant tarpininkas turi pateikti visą informaciją, kuri leistų priimti tinkamą investicinį sprendimą. Informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti.

Prieš investuojant investicinė įmonė teikia tokią informaciją:

 • reklaminę informaciją – ji turi būti pateikta taip, kad lengvai suprastumėte, jog tai – reklama;
 • informaciją apie sutarties sąlygas – joje išdėstomos pagrindinės Jūsų ir tarpininko teisės bei pareigos;
 • informaciją apie įmonę – tai visa bendro pobūdžio informacija apie investicinę įmonę, įskaitant duomenis apie tai, kokios nuostatos reguliuoja jos veiklą ir kokias ji teikia paslaugas;
 • informaciją apie finansines priemones – tai informacija apie atitinkamų finansinių priemonių pobūdį, susijusius rizikos veiksnius ir sąnaudas;
 • informaciją apie sąnaudas ir mokesčius – tai informacija apie tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, paslaugai ar produktui taikomus mokesčius, įskaitant mokėtinus komisinius mokesčius;
 • informaciją, kokia tvarka pateikti skundą investicinei įmonei ir ginti savo teises, taip pat duomenis apie tai, kokia taikoma investicijų kompensavimo sistema.

SVARBU! Geras konsultantas suteiks visą informaciją, kuri leidžia suprasti siūlomų paslaugų esmę ir investavimo riziką, priimti pagrįstus investicinius sprendimus, tačiau neapsaugos nuo nepamatuotų sprendimų, nes sprendimus priimate ir rizikuojate Jūs.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI