El-Erian investicijų portfelio alokacijos strategija

0
3610

el-erian-1200x800Įgudusiam ar bet kuriam bent šiek tiek patirties turinčiam invetuotojui kyla natūralus klausimas, kokią investicijų portfelio turto alokacijos strategiją reikėtų pasirinkti, kuri leistų pasiekti santykinai didelę investicijų grąžą ir nereikalautų daug priežiūros, plius kad portfelis būtų plačiai diversifikuotas. Tačiau mėgstate šiek tiek didesnę riziką ir norėtumėte dar labiau pažinti ar pajusti finansų rinkas ir tam tikrų turto klasių „judėjimą“ stebint savo investicinį portfelį. Vienas iš tokių portfelių galėtų būti vadinamas El-Erian, kurį plačiau ir panagrinėsime šiame straipsnyje.

El-Erian portfelio filosofija

Investicijų valdytojas Mohamed El-Erian ypač sėkmingai valdė Harvardo univesiteto finansinių aukų fondą, kurį vėliau pavadino El-Erian vardu. Jis taip pat dirbo vienoje didžiausių pasaulyje investicinių fondų kompanijoje PIMCO. 2008 metais išleido knygą „Kai rinkos nesutaria“ (angl. When Markets Collide). Analizuojamas turto alokacijos modelis yra paremtas trimis turto klasėmis – akcijomis, obligacijomis ir fiziniu turtu.

18% El-Erian investicijų portfelio yra investuojama į JAV akcijų turto klasę. Šią portfelio dalį gali atspindėti JAV akcijų indeksas S&P 500 ir pan. Taip pat 18% investuojama į išsivysčiusių šalių (išskyrus JAV) akcijas. Šią portfelio dalį gali atspindėti išsivysčiusių šalių akcijų fondas (Vanguard Developed Markets Index) ar panašios struktūros išsivysčiusių šalių akcijų krepšelis. 17% atspindi obligacijų dalį investicijų portfelyje. Šią portfelio dalį gali atspindėti visos rinkos obligacijų krepšelis (Vanguard Total Bond Index Fund) ar panašios struktūros obligacijų krepšelis. Tuo tarpu skaičius 15% reiškia besivystančių šalių akcijų dalį investicijų portfelyje. Šią portfelio dalį gali atspindėti besivystančių šalių akcijų fondas (Vanguard Emerging Markets Index) ar panašios struktūros besivystančių šalių akcijų krepšelis. 13% investicijų portfelio nukreipiama į nekilnojamą turtą. Šią portfelio dalį gali atspindėti nekilnojamo turto fondas (Vanguard REIT Index Fund) ar panašios struktūros nekilnojamo turto fondai. Taip pat 13% portfelio investuojama į žaliavų turto klasę. Šią portfelio dalį gali atspindėti žaliavų fondas (iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust) ar panašios struktūros žaliavų fondai. Tuo tarpu paskutinis skaičius 6% reprezentuoja obligacijas susietas su infliacija. Šią portfelio dalį gali atspindėti obligacijų susietų su infliacija fondas (Vanguard Inflation-Protected Security Fund) ar panašios struktūros fondas.

Analizuojamo portfelio sudėtis pateikiama žemiau esančiame grafike. Kaip galima pastebėti, tai yra ganėtinai elementari ir paprastai valdoma investicijų portfelio turto alokacija. Tačiau, portfelyje vyrauja daugiau skirtingų turto klasių.

el-erian-investiciju-portfelisPagrindiniai aspektai, kurių laikėsi Mohamed El-Erian kurdamas šį portfelį buvo: žvelgti į naujas galimybes ir rizikas, sukonstruoti plačiai diversifikuotą ir globalų portfelį, bei apsaugoti portfelį nuo naujų sisteminių rizikų.

Nors šių trijų turto klasių svyravimai ir nėra tarpusavyje susiję, tačiau formuojant investicijų portfelį ne iš vienos, o pavyzdžiui iš dviejų, ar pridedant dar daugiau įvairių turto klasių, rezultatai gali būti netgi geresni, nei perkant ir laikant kažkurią vieną konkrečią turto klasę atskirai. O taip yra dėl diversifikavimo efekto. (Plačiau apie tai: Investicijų portfelio diversifikavimas)

Istorinis portfelio pelningumas

Siekiant aiškiai pavaizduoti, kaip analizuojamam turto alokacijos modeliui sekėsi praeityje, naudosime ilgesnio periodo istorinius duomenis nuo 1972 iki 2015 metų, t.y. 44 metų istoriją. Verta paminėti, kad šis portfelis pasižymi nedideliu aktyvumu, nes pakeitimai yra daromi tik metų gale, t.y. perbalansuojant portfelį. Tai yra gana didelis šio portfelio pliusas, nes kaip žinome, gana dažnas pirkimo ir pardavimo operacijų vykdymas gali nemažai kainuoti, o tai reikštų mažesnę galutinę investicijų grąžą.

el-erian-investiciju-portfelio-pelningumasIš aukščiau pateikto grafiko galima pastebėti, kad El-Erian portfelis per visą analizuojamą istoriją sugeneravo +10.8% vidutinę metinę investicijų grąža, kai tuo tarpu pasaulio akcijų indekso MSCI World vidutinė metinė grąža siekė +9.5%. Įdomu tai, kad analizuojamo portfelio grąža buvo šiek tiek didesnė nei akcijų grąža, nors beveik 1/5 investicijų portfelio buvo investuota į obligacijų turto klasę ir 1/3 į fizinio turto klasę (nekilnojamas turtas, žaliavos ir obligacijos susietos su infliacija).

O kaip su rizika?

Tačiau taip pat galima pastebėti, kad ši šiek tiek didesnė grąža buvo pasiekta su gerokai mažesniais svyravimais bei mažesniais maksimaliais nuostoliais nuo piko. Kaip pavyzdžiui, El-Erian portfelio standartinis nuokrypis (svyravimai) buvo lygus 13.2%, tuo tarpu MSCI World indekso – 18.1%. Taigi, galima teigti, kad analizuojamo portfelio rizika (svyravimų amplitudė) buvo beveik 1.4 karto mažesnė nei vienos konkrečios turto klasės, tačiau ilgalaikis istorinis pelningumas buvo labai panašus.

Analizuojant kitą rizikos matą – maksimalius kritimus nuo piko, taip pat galima pastebėti, kad El-Erian portfelio maksimalūs nuostoliai siekė -31.8%, tuo tarpu pasaulio akcijų -41.5% (1.3 karto didesnė rizika).

el-erian-investiciju-portfelio-metiniai-pokyciaiAukščiau pateiktoje diagramoje yra pavaizduoti tiek analizuojamo portfelio, tiek ir pasaulio akcijų indekso viso laikotarpio metiniai pokyčiai. Kaip galima pastebėti, didžiąją laiko dalį (75 – 82%) abi analizuojamos strategijos generavo teigiamą grąžą. El Erian-portfeliui tik 8 metai iš 44 buvo nuostolingi (18%), o tai irgi yra geresnis rezultatas nei pasaulio indekso.

Per vienerius metus analizuojamo portfelio sugeneruota didžiausia grąža buvo +33.9%, kai tuo tarpu pasaulio akcijų indekso +42.8%. Tuo tarpu, per vienerius metus portfelio sugeneruotas didžiausias nuostolis buvo -31.8%, kai tuo tarpu pasaulio akcijų -40.3%. Palyginus didžiausią ir mažiausią grąžas matome, kad didžiausia grąža skiriasi 9%, tuo tarpu mažiausia grąža skiriasi 1.3 karto, o tai ir vėl yra pliusas „diversifikuoto“ portfelio naudai.

Iš to galima spręsti, kad investuotojas, pasirinkęs El-Erian portfelį, išvengtų tokių didelių nuosmukių kaip kad investuodamas tik į vieną rizikingą turto klasę. Be abejo, mažesnė rizika dažniausiai turi ir kitą, šiek tiek neigiamą aspektą – sąlyginai mažesnę grąžą, tačiau siekiant stabilumo dažniausiai kažką reikia aukoti.

Išvados

Apibendrinant galima teigti, kad pasirinkus El-Erian turto alokacijos modelį investuotojas patirs šiek tiek daugiau rizikos, tačiau galės tikėtis santykinai didesnės gražos ir vis tiek susimažins galimą praradimo riziką susiklosčius neigiamai finansų rinkų situacijai nei investuodamas tik į vieną turto klasę.

Be abejo, ši investavimo filosofija nėra tinkama visiems, tačiau jei mėgstate šiek tiek didesnę riziką ir norėtumėte dar labiau pažinti ar pajusti finansų rinkas ir tam tikrų turto klasių „judėjimą“ stebint savo investicinį portfelį, galima drąsiai teigti, kad ji tikrai verta gilesnės Jūsų analizės. Tikimės, kad šiame straipsnyje pateikta informacija padėjo suprasti, kad net ir pačiu paprasčiausiu būdu diversifikuojant investicijų portfelį galima ne tik išlaikyti ganėtinai aukštą investicijų grąžą bet ir šiek tiek susimažinti nuostolių tikimybę. (Plačiau apie tai: Pagrindinės turto alokacijos strategijos)

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI