Atpirkimo sandoris (REPO)

    0
    1960

    Sandoris, kuriuo viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti ar įkeisti finansines priemones ar pinigus kitai šaliai (pirkėjui), o ši sumoka pirkimo kainą, ir kuriuo pardavėjas įsipareigoja nustatytu laiku ateityje atpirkti iš pirkėjo tas pačias ar lygiavertes finansines priemones ar tokią pat pinigų sumą už sutartą kainą.

    Tai trumpalaikis pinigų skolinimasis, kai besiskolinantis asmuo sutinka parduoti vertybinius popierius už konkrečią kainą bei įsipareigoja ateityje juos nupirkti už šiek tiek didesnę kainą. Kainų skirtumas – tai palūkanos, kurias besiskolinantis moka skolintojui (angl. Repurchase agreement).

    NĖRA KOMENTARŲ