SEB pensija 1961-1967

0
293

Investavimo strategija

SEB pensija 1961-1967 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 70 proc. iki 5 proc. Kita fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra uždirbti vidutiniam dalyviui kuo didesnę grąžą per visą kaupimo laiką, paskirstant investicijas į rizikingas ir mažiau rizikingas turto klases, atsižvelgiant į likusį dalyvio amžių iki pensijos, vidutinio dalyvio kaupiamas įmokas (įstatymų nustatytą kaupimo normą), riziką ir kitus, Bendrovės nuomone, svarbius veiksnius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 49,7% MSCI World Net Total Return EUR Index, 8,8% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR, 21% Bloomberg Barclays GDP Scaled Euro Treasury Total Return Index Unhedged EUR, 13%, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index, 3,5% Bloomberg Barclays Global High-Yield (EUR Hedged), 2% S&P European Leveraged Loan Index, 1% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 1% JPM EMBI Global Diversified Hedged EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 10 16. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ