VGTU finansų inžinerijos magistro studijos

0
2900
Kam skirta studijų programa?

Investavimo vadybos specializacijos studijos yra skirtos parengti specialistams, kurie investavimo vadybos klausimus gebės spręsti atsižvelgiant į šalies raidos tvarumo nuostatas, kurie turės išugdytą investicijų pasekmių numatymo, investicinio intelekto gebėjimą.

Vertės inžinerijos specializacijos studijos yra skirtos parengti specialistams, kurie vertės kūrimo principus gebės taikyti esamiems žmogaus ar gamtos kūriniams, jų produktams ir planuojant žmogaus ar ūkio subjektų veiklą.

Ką gebėsiu?

Investavimo vadybos specializacija. Magistras, baigęs investavimo vadybos specializacijos studijas, savo veiklą grįs inovatyviomis finansų inžinerijos ir investavimo vadybos žiniomis, gebės profesionaliai investuoti ir teikti konsultacijas kaip racionaliai investuoti, gebės pasiūlyti investuotojui jo naudingumą maksimizuojančias investavimo strategijas valiutų, kapitalo, įvairių fondų, išvestinių vertybinių popierių rinkose, gebės rengti investicinius projektus, būtinus investavimo veiklai vykdyti ir laiduojančius vertės augimą bei tvarumą.

Vertės inžinerijos specializacija. Magistras, baigęs vertės inžinerijos specializacijos studijas savo veiklą grįs pažangiomis finansų inžinerijos ir vertės inžinerijos žiniomis, gebės kompleksiškai, profesionaliai, atsižvelgdamas į riziką ir neapibrėžtį, rengti projektus, orientuodamasis į vertės didinimo, plėtros tvarumo ir konkurencingumo ugdymo siekius, poveikį aplinkai, gebės vadovauti ar konsultuoti rengiant tokius projektus, gebės identifikuoti skirtingų suinteresuotų grupių poreikius ir galimybes efektyviems pridėtinės vertės kūrimo sprendimams visose verslo srityse priimti.

Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Investavimo vadybos specializacijos magistrai bus pasirengę eiti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, bankuose, specializuotose investicijų valdymo ir maklerių įmonėse, galės tęsti studijas doktorantūroje.

Vertės inžinerijos specializacijos magistrai turės kompetencijų užimti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse įmonėse, taip pat ES institucijose, organizacijose, kurių veiklos specifika tiesiogiai siejasi su vertės didinimo sprendimais, su įvairių projektų ar verslų plėtojimu, vertinimu bei pirkimu ar pardavimu. Norintieji galės tęsti studijas doktorantūroje.​

Daugiau informacijos apie finansų inžinerijos magistro studijas VGTU rasite paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ