Nextury Technology Fund

0
3358

Investavimo strategija

Nextury Technology Fund  tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržos sąrašus visame pasaulyje. Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Japonijos, Vokietijos ir pan., prekiaujamas technologijų įmonių akcijas. Atsižvelgiant į tai, kad pasauliniame technologijų sektoriuje dominuoja JAV bendrovės, daugiausiai bus investuojama į JAV bendrovių akcijas.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą 100% Nasdaq 100 Index (EUR).

Atsižvelgiant į fondo strategiją, susiklosčius nepalankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius (pavyzdžiui obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius).

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 6 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukšta.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 39,1 proc. pelną. . Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ