INVL Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

0
1911

Investavimo strategija

INVL Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas – „INVL sudėtinio fondo“ subfondas, kurio mažiausiai 80 proc. lėšų investuojama pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą. Subfondo investicijos nėra apribotos tam tikroje pramonės šakoje.

Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG HEDGED Euro).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Subfondas gali investuoti į įvairios rūšies ir kredito reitingo obligacijas. Taip pat, bus siekiama išlaikyti ne didesnę nei lyginamojo indekso vidutinę obligacijų trukmę. Situacijai rinkoje negalint pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, iki 100 procentų subfondo lėšų gali būti investuojamos į indėlius, pinigų rinkos priemones ir į suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės arba obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai Taip pat subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas subfondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė nei vidutinė.

 

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais subfondas uždirbo 9,7 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus subfondo grąža siekė 4,5%. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas subfondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ