INVL Apdairus

0
2448

Investavimo strategija

INVL Apdairus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kuris investuoja  akcijas, obligacijas ir investicinius fondus, kurių investavimo kryptis – akcijos, obligacijos bei nekilnojamas turtas. Fondą turtą sudaro iki 70% akcijos.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 5% EURO Over Night Index Average Total Return Index (DBDCONIA Index), 15% J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index), 15% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index), 28%MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (MIMUAWON Index), 7%  MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (M1EF Index), 30% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Total Return Index (NEPRA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją ir į rinkos sąlygas bei siekiant sumažinti investavimo riziką, dalis Fondo turto gali būti laikoma piniginių lėšų forma ar investuota į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos instrumentus bei į kitas investicines priemones su fiksuota palūkanų norma.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 17,6 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,6 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,5 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ