SEB pensija 1 plius

0
4186

Investavimo strategija

SEB pensija 1 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio į obligacijų turto klasę  nuo 85 iki 100 proc. pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, o į akcijų klasę  iki 8 proc. pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Fondo tikslai yra –  užtikrinti stabilų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės didėjimą ir išlaikyti mažą riziką bei siekti padidinti per vidutinį laikotarpį pensijų fondo dalyvių sukauptų lėšų perkamąją galią.

Fondas neapsiriboja investicijomis į konkrečių valstybių vyriausybių ir centrinių bankų išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 30% Lietuvos Respublikos VVP indeksas, 25% Merrill Lynch EMU Direct Governments, AAA-A Rated, 1–10 years, 25% Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR, 5% J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 10% Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG 2% Cap Total Return Index Value Hedged EUR, 5% MSCI AC World Index TR Net (perskaičiuota eurais).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 5,0 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 1,4 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 1,3 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI