Aviva S turto išsaugojimo pensijų fondas

0
942

Investavimo strategija

Aviva S turto išsaugojimo pensijų fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio turtas investuojamas pasirenkant mažiausios rizikos aktyvus ir kitą turtą, siekiant apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos. Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į strategiją gali kisti nuo 20 proc. iki 0 proc. Kita fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – siekti apsaugoti sukauptą dalyvių turtą nuo reikšmingų vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos, kartu kiek įmanoma labiau ribojant dalyviui tenkančią investavimo riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1- 5 Yr Bond Index.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 2 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žema.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ