Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas

0
1455

Investavimo strategija

Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas – tai antros pakopos turto išsaugojimo pensijų fondas, kurio tkslas, kad investuojant būtų pasiektas saugumo, pelningumo ir likvidumo balansas, siekiant, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo reikšmingų pensijų fondo vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos. Fondo strategija yra grindžiama investavimu į mažiausios rizikos turto klasių finansines priemones ir kitą turtą, kuris galėtų apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos. Investavimo strategija nepriklauso nuo dalyvių amžiaus. Ne mažiau kaip 50 proc. turto išsaugojimo pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės investuojama valstybines obligacijas, ne daugiau kaip 20 proc. – į akcijas ir į jas investuojančius kolektyvinio investavimo subjektus, o likusi dalis gali būti investuojama į kitas alternatyves finansines priemones.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 22,5% iBOXX Eurozone TR  EUR, 15% iBOXX  Liquid Corporates EUR , 18,75% Euribor 6 m, 18,75% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index, 2,5% MSCI World, EUR, 7,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR), 7,5% MSCI Daily Net TR Europe index Euro, 2,5% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR), 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ