Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondas

0
3900

Investavimo strategija

Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondas – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas, valiutos ir pan.). Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau tą pasiektų su mažesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis.

Fondo valdytojų komanda specializuojasi kiekybinės analizės principais paremto statistinio arbitražo srityje. Taigi priimant investicinius sprendimus yra naudojami su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atnaujinama strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiamą investicijų grąžą sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra į nuosavybės vertybinius popierius bei į skolos vertybinius popierius investuojantys biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai. Tačiau priklausomai nuo rinkos sąlygų bei naudojamų strategijų parodymų dalis fondo aktyvų gali būti investuojama ir į kitas  turto klases.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 9,0 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 1,3 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 1,7 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI