INVL Drąsus

0
5119

Investavimo strategija

INVL Drąsus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 100 proc. pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų investuojama į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas) ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra nuosavybės vertybiniai popieriai. Taip pat iki 100 proc. pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų gali būti investuojama į ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės. Fondo tikslas yra – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį fondo augimą, taip padidinant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu.

Fondas ieško ir investuoja į potencialias, neįvertintas kompanijas, turinčias puikias augimo perspektyvas.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 50% Msci Eastern Europe small cap index, 45% MSCI World EUR Index, 5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant valdyti pensijų fondo riziką,  dalis fondo turto gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 20,5 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,2 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 8,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI