Novus Dynamic Portfolio

0
3671

Investavimo strategija

Novus Dynamic Portfolio – „Novus Strategic fund“ subfondas, kurio lėšos investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, kitus kolektyvinio investavimo subjektus, išvestines finansines priemones. Subfondo tikslas – siekti kuo didesnio subfondo vieneto vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant didelės rizikos lygį.

Subfondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio investicijų portfelio vertės prieaugio.

Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% S&P 500 EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, subfondo valdytojai gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų subfondo lėšų.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas subfondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais subfondas uždirbo 16,7 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė subfondo grąža siekė -3,5 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 0,9 proc.  Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas subfondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI